Szkolenie na uprawnienia G1 – dla kogo jest ten kurs?

Niniejszy artykuł pod tytułem Naprawianie baz danych może uratować Twój biznes! nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Naprawianie baz danych może uratować Twój biznes! należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Szkolenie na uprawnienia G1 to kurs dedykowany osobom, które zajmują się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kwalifikacje te są konieczne, by pracować jako elektryk lub energetyk.

Uprawnienia G1 – eksploatacja, czy dozór?

Kurs G1 jest dedykowany osobom, które chcą zajmować się eksploatacją lub dozorem urządzeń elektroenergetycznych. Poziom eksploatacja, jak wskazuje nazwa, dotyczy osób, które będą wykonywać pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i demontażu (przyznanym przez komisję egzaminacyjną). Poziom dozór z kolei to uprawnienia dedykowane osobom na stanowiskach kierowniczych. Poziom ten jest konieczny dla osób, które nadzorują pracę innych osób, a także dla pracowników technicznych, którzy sprawują nadzór nad urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi.

Uprawnienia G1 – jakie zagadnienia obejmuje kurs?

W ramach kursu i szkoleń na uprawnienia G1 odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych – budowy i eksploatacji, zasad bezpiecznego użytkowania,
 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • prawa energetycznego,
 • organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
 • badań i pomiarów związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i jej obsługi.

Jakich urządzeń dotyczy G1?

Kursy G1 to kursy elektryczne, dotyczą one obsługi lub dozoru między innymi takich urządzeń jak:

 • Oświetlenie uliczne,
 • Urządzenia elektrotermiczne,
 • Urządzenia prądotwórcze,
 • Elektryczna sieć trakcyjna,
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu do 1 kV,
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV.

Jeśli chcesz poznać dokładny zakres kursu, można go sprawdzić np. tutaj: https://uprawnienia-g1.pl/uprawnienia-sep-do-1kv. Jeśli brakuje Ci czasu, by podejść do kursu stacjonarnego, możesz zrealizować takie szkolenie także w formie online. To szybki, sprawny i bezproblemowy sposób, by uzyskać niezbędne uprawnienia elektryczne.

Na ile przyznawane są uprawnienia sepowskie?

Uczestnicy kursów elektroenergetycznych mogą podejść do egzaminu, po którego zdaniu otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne. Zdobyte kwalifikacje G1 są ważne do 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu i odnowić uprawnienia G1.