Jak rozliczyć korepetycje? Czy trzeba?

Jest to idealne wręcz rozwiązanie, jeśli szukasz sposobów na dodatkowy zarobek. Udzielanie indywidualnych lekcji z dziedzin, w których jesteśmy specjalistami, jest źródłem przychodu, z którego często korzystają nie tylko studenci. Jak rozliczyć korepetycje? Czy trzeba to robić? Poniżej przedstawiamy prawny punkt widzenia tej sytuacji.

Jak rozliczyć korepetycje?

Korepetycje rozliczyć można jako przychód z działalności gospodarczej bądź zaliczyć go do kategorii przychodów z innych źródeł. Decyzja ta należy do korepetytora. W zależności od wyboru sposobu rozliczania – inny zapłacimy też podatek.

Działalność gospodarcza

Może być opodatkowana:

  • na zasadach ogólnych
  • podatkiem liniowym
  • ryczałtem
  • kartą podatkową

Najprostszym sposobem jest rozliczenie lekcji udzielanych na godziny, jako pomoc przy np. odrabianiu lekcji czy nauce kartą podatkową właśnie. Kwota podatku jest odgórnie określona i zależy od liczby udzielanych godzin korepetycji.

  • do 48 godzin – 4,90 za każdą godzinę
  • do 96 godzin – 235,20 zł + 10,20 za każdą godzinę powyżej I progu
  • powyżej II progu – 724,80 zł

Przychód z innych źródeł

Rozumiemy tu jako działalność wykonywaną osobiście, która nie ma trwałego charakteru. Incydentalny przychód z udzielanych lekcji należy opodatkować, jak każdy inny. W sytuacji, kiedy korepetycji udzielamy osobie fizycznej, a to najczęstszy przypadek, będzie to inne źródło przychodu (art.10 ust. 1 punkt 9 ustawy o PIT). Rozliczamy je na dwa sposoby:

  • całościowo, w ujęciu rocznym – sumujemy przychód z całego roku i odprowadzamy podatek;
  • do 20. dnia każdego miesiąca odprowadzamy zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy trzeba to robić?

Ceny za godzinę zegarową lub 45 minut prywatnych lekcji wahają się od 30,00 zł do nawet 80,00 zł. Biorąc pod uwagę, że doświadczony nauczyciel może udzielać około nawet 20 godzin tygodniowo, rachunek jest prosty. Kwota w rozliczeniu rocznym jest dość wysoka.

Korepetytor może prowadzić własną działalność. Może być też zatrudniony np. w szkołach językowych na umowę o dzieło, umowę zlecenie czy o pracę, np. na część etatu. Prawdę powiedziawszy, większość z korepetytorów na rynku polskim udziela lekcji „na czarno”. Nie rejestrują działalności, tym samym nie odprowadzają także podatku. Jednakże należy liczyć się z tym, że ogłaszając się na portalach typu Korepetycje24, Korepetycje.pl, czy OLX nasze ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich. W tym dla pracowników Urzędu Skarbowego. W wypadku kontroli – mandaty są dość wysokie.

Odpowiedzi na pytanie, jak rozliczyć korepetycje jest kilka. Jedno jest pewne, przychody uzyskiwane z tej działalności trzeba rozliczyć. Kary pieniężne zaczynają się od 500,00 zł. Warto więc zapoznać się dokładnie z zasadami odprowadzania podatku od udzielanych lekcji.

Czytaj więcej